วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดมุกดาหาร รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จังหวัดมุกดาหาร รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมกันรับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมทานตะวัน (241) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Energy absolute และกลุ่มช่วยกัน

โดยมีนายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องกรองอากาศ size S จำนวน 15 เครื่อง , เครื่องกรองอากาศ size M จำนวน 3 เครื่อง , หน้ากากความดันบวก หรือ positive pressure mask จำนวน 3 เครื่อง , กล่องฆ่าเชื้อโรค หรือ Sterilizer Box จำนวน 5 เครื่อง , ตู้ฆ่าเชื้อ หรือ Sterilizer Cabinet จำนวน 5 เครื่อง รวมทั้งหมด 31 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 88,630 บาท

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามของจังหวัดมุกดาหาร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Energy absolute และกลุ่มช่วยกัน ได้มามอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ในทุกพื้นที่ของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้บุคลกรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยได้ และเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสที่ท่านได้มาเยือนจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมสนับสนุน สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อภาคราชการ เพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน การมีสุขภาพดีซึ่งเป็นความต้องการของทุกคน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177