วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดยมี นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก และรองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกาะสีชังและประชาชน จากคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อรับทราบข้อมูลและความพร้อมในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด

และข้าวสาร จำนวน 100 ถุง ให้แก่ประชาชนเกาะสีชัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำเทศบาลเกาะสีชัง หมู่ที่ 6 ซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำน้อย อ่างเก็บน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ และคณะได้เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 1 เพื่อดูสถานที่ที่จะจัดโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน