วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ บริเวณชุมชนสองแขวง ชุมชนบ้านคู่คลอง และชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงได้รับความลำบากจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันสู้ต่อไป
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนพบว่า กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เป็นกลุ่มที่มีสภาวะความเป็นอยู่ที่ลำบากกว่ากลุ่มอื่น ๆ จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน