คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 3

โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุยในครั้งนี้ และมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภากว่า 50 คน เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้
สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564 น่าสนใจอย่างไร” โดยมี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน