วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 14 โรงเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 14 โรงเรียน

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียนเข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 14 โรงเรียน

สำหรับพิธีมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้มีมติให้จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 14 โรงเรียน ในเดือนสิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับบริจาคจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้แก่โรงเรียนดังกล่าว โรงเรียนละ 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน