ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน รับสถานการณ์ Covid-19

ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน รับสถานการณ์ Covid-19

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รก.ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย รก.ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ทีมงานกองพัฒนนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและคณะ ในโอกาสมาให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การวางแนวทางเตรียมความพร้อม ระบบตรวจคัดกรอง Covid-19

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมให้แก่นักศึกษาที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อป้องกันให้นักศึกษาและบุคลากรมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางใจในการมาใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน