วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางวรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่ห้องพระประจำอาคารรัฐสภา

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางวรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่ห้องพระประจำอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พร้อมด้วย นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ และนายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้รับมอบ
โอกาสนี้ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว โดยมี คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางจิรดา สงฆ์ประชา และนายอมร นิลเปรม สมาชิกวุฒิสภาร่วมรับมอบด้วยภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน