นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา


วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดยะลา ได้แก่ อำเภอรามัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอบันนังสตา ณ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอบันนังสตา และอำเภอธารโต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด เพื่อมอบถุงยังชีพนกแอร์ จำนวน 600 ถุง ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 600 ถุง

ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดยะลา ได้มาต้อนรับและขอบคุณคณะฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ พลิกโอกาส ตามศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ไปด้วยกัน


ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน