วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… ภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒณธรรมสมัยโบราณ(หมอสูดขวัญ)สร้างระบบนิเวศให้สังคมมนุษย์

ร้อยเอ็ด/…
ภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒณธรรมสมัยโบราณ(หมอสูดขวัญ)สร้างระบบนิเวศให้สังคมมนุษย์

วันนี้ 23 มิ.ย.2563 สื่อมวลชนท้องถิ่น(วิทยุชุมชน)รายงานว่า พบ ภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒณธรรมสมัยโบราณด้านหมอสูดขวัญเสียงดี วัย 77 ปี การศึกษา นักธรรมเอก จากวัดในชุมชน นามว่าคุณพ่อชาย วงค์คำแก้ว บ้านเลขที่ 53 ม.1 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พบว่าเวลาร้องเอิ้นขวัญตรงปลายประโยคของเพลง มักจะมีเสียงสั่น ลูกคอ เมื่อฟังแล้วผู้ฟังจะสัมผัสได้ว่ามีการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง อันเกิดจากทั้งความดังและเบาสลับกันไปด้วยความนุ่มนวล ฟังแล้วรู้สึกระรื่นหู ( คลิป)
ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณ(หมอสูดขวัญ)กลไกเชื่อมความสัมพันธ์คนในสังคม เป็นการนำภูมิปัญญาโบราณมาใช้ประโยชน์ในสังคมเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในชุมชนพิธีสู่ขวัญหรือสูดขวัญ(ขวัญ หรือ จิตใจ)เป็นพิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจ-จิต-ให้เข้มแข็งเมื่อมีขวัญหรือ(จิตใจ)ที่มั่นคง จิตใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย


ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน