วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภ.จว.เชียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมจิตอาสาตำบลแม่เหียะ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

ภ.จว.เชียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมจิตอาสาตำบลแม่เหียะ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.หญิงตระการกุล ละครวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ. จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.มานพ ค้าขาย สว.ฝอ.(จิตอาสา) ภ.จว.เชียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดประกอบด้วย ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่, กก.สส. ภ.จว.เชียงใหม่(นปพ.), กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่, สภ.เมืองเชียงใหม่, แม่ปิง, ภูพิงค์ฯ, ช้างเผือก, แม่ริม, แม่โจ้, ดอยสะเก็ด, สันทราย, สันกำแพง, แม่ออน, สารภี และสันป่าตอง รวม 150 นาย บูรณาการร่วมกับ บก.สส.ภ.5 จำนวน 100 นาย, บก.อก.ภ.5 จำนวน 100 นาย, นายรุ่งปรีชา อินปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดและบุคลากรเทศบาลตำบลป่าแดด, แม่เหียะ, ท่าศาลา, หนองหอย กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 ตำบลและประชาชนจิตอาสา จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน

โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อเป็นการน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา แก้ไข และฟื้นฟูคลองน้ำแม่ข่าให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและขุดลอกคลองแม่ข่า จำนวน 4 จุด ระยะทางทั้งสิ้น 5,640 เมตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง