วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานอนุกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติ วุฒิสภา ลงพื้นที่ร่วมบริจาครถซาเล้ง (สามล้อ) เพื่อมอบให้แก่นายกสมาคมคนไร้บ้าน สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ศูนย์พักชั่วคราวคนไร้บ้าน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

วุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานอนุกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติ วุฒิสภา ลงพื้นที่ร่วมบริจาครถซาเล้ง (สามล้อ) เพื่อมอบให้แก่นายกสมาคมคนไร้บ้าน สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน