วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ส่งเสริมการศึกษา กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนบุตรข้าราชการ

ส่งเสริมการศึกษา กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนบุตรข้าราชการ

วันนี้ 24 มิ.ย.63 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการในสังกัด จำนวน 48 ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนเข้าร่วม รับทุนการศึกษา

ซึ่งการรับทุนการศึกษา แยกตามระดับการศึกษาดังนี้ ปวส.และอุดมศึกษา จำนวน 18 ทุน ทุนละ 3000 บาท ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จำนวน 12 ทุน ทุนละ 2500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน ทุนละ 2000 บาท ระดับอนุบาล 6 ทุน ทุนละ 1500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท
นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ กล่าวว่า ในการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ นั้น ช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว จึงต้องการจะเสริมการศึกษา อันจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็ก ๆ ในการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนความรู้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรข้าราชการ และเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก