วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา ขอโชคเจ้าพ่อน้ำบ่อน้ำน้อย

พะเยา ขอโชคเจ้าพ่อน้ำบ่อน้ำน้อย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่บ้านบ่อน้อยหมู่ 4 ตำบล อ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พากันนำดอกไม้ธูปเทียนและพวงมาลัยเข้ามากราบไหว้เพื่อพรและขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อย ที่ตั้งอยู่ใกล้ ปากทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภ กับเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อย ซึ่ง

ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และเชื่อว่าได้ปกปักรักษาคุ้มครอง ดลบันดาลให้ กับผู้ที่มาเซ่นไหว้ขอ โชคลาภ ขอพรให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆจนประสบผลสำเร็จ และ หมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ ทำไร่ทำนา ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง มาตั้งแต่โบราณ หลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบ่อน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง

จากการสังเกต น้ำบ่อน้อย เป็นบ่อดินที่ก่อด้วยอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีจำนวน 2 บ่ออยู่ข้างศาลเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อยหนึ่งบ่อและอยู่ด้านหลังศาลอีก 1 บ่อ โดยแต่ละบ่อจะมีขนาดปากบ่อกว้าง 1.10 เมตร ลึกประมาณ10 เมตร มีตะแกรงเหล็กและมีแผ่นสังกะสีปิดไว้ ครอบไว้ โดยศาลเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อย ข้างในศาลจะมี พวงมาลัย ช้าง ม้า น้ำขวด น้ำเขียวน้ำแดง และเครื่องเซ่นไหว้ ที่มีผู้คนนำมาถวาย วางอยู่บนแท่นบูชาภายในศาลเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อย เต็มไปทั่วบริเวณศาลเจ้าพ่อ

นายคะนอง แก้วไพรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ่อน้อย ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า บ่อน้ำน้อย นี้มีมาตั้งแต่โบราณกาล หลายร้อยปีแล้ว จนมาถึงปัจจุบัน เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ปกปักรักษา ให้น้ำได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนทำการเกษตร และดลบันดาล ให้กับผู้ที่มากราบไหว้ ขอพรขอโชคขอลาภ กันเป็นประจำ และจะมีงานเซ่นไหว้เป็นงานประจำปี ทุกเดือน 9 ของทุกปีจะมีชาวบ้านนำบั้งไฟจุดถวาย ให้กับเจ้าพ่อบ่อน้ำน้อย

นางศิริมาศ พรสิริ สารวัตรกำนันบ้านบ่อน้อย กล่าวว่า ตนเองเกิดมาก็เห็นมีน้ำบ่อน้อยอยู่แล้ว มีอายุหลายร้อยปี ตั้งแต่รุ่นทวด ปู่ย่า ตายาย มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นบ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์มีเทวาอารักษ์ปกปักรักษาอยู่ และยังปักรักษาชาวบ้าน ให้น้ำ ได้มีไว้ใช้ไม่มีแห้ง และช่วยเหลือกับผู้มาขอพร และโชคลาภด้วย

สัมภาษณ์นายคะนอง แก้วไพรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ่อน้อย ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา

สัมภาษณ์นางศิริมาศ พรสิริ สารวัตรกำนันบ้านบ่อน้อย