ณ บริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานปัจจัยความสำเร็จขององค์กรในห่วงโซ่อุปทานตัวแบบธุรกิจ (Business Model)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน