วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ชุมชนเขาพระ จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ชุมชนเขาพระ จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

โดยมี นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูลความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพการเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเขาพระที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนตำบลเขาพระ อีกทั้งเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่จะลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ในเดือนสิงหาคม 2563

ต่อไป
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกี่ยวกับการประกอบอาชีพทำสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมรับฟังกระบวนการผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และความต้องการที่ชุมชนอยากให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือสนับสนุน พร้อมเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จะนำข้อมูลความต้องการของประชาชนที่ได้รับฟังครั้งนี้ รายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน