วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ผ้าห่ม และผ้าอนามัยแพมเพอร์ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน

บริเวณชุมชนกระแชง รอบวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก ปทุมธานี โดยมี พระมหาไพบูลย์ เจ้าคณะตำบล ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแม้ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็น

โดยนับตั้งแต่ที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ในฐานะประธานได้ร่วมกับสมาชิกในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบถุงยังชีพและจัดตั้งตู้ปันสุขในหลายพื้นที่ ตลอดจนได้มอบอาหาร เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งในหลายจังหวัดอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน