วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 90 ครัวเรือน

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 90 ครัวเรือน

และมอบถุงกำลังใจจากสายการบินนกแอร์ แก่ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ Covid-19

ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ได้ถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พร้อมมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนชมรมกีฬาตะกร้อเพื่อสุขภาพสู่สังคมอายุยืนด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน