คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชี้แจงและรับฟังการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชี้แจงและรับฟังการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชี้แจงและรับฟังการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ณ

1. หอประชุมเทศบาลบึงเกลือตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. หอประชุมตลาดสดตำบลชุมพร เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งคณะกรรมธิการนำโดยนายศักดา คงเพชร นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ร่วมรับฟังและร่วมเสนอข้อมูลในการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำยัง และแหล่งน้ำแก้มลิงในพื้นที่อำเภอเสลภูมิและอำเภอเมยวดี

________
เครดิต:ภาพข่าว:ธนภัทร รัตนสมัย
ศรีไพร ทูลธรรมอัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด