วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฝนถล่มเชียงใหม่ส่งผล 2 เขื่อนใหญ่มีน้ำไหลเพิ่มขึ้น รวมถึงขนาดกลางและเล็ก แต่ยังประกาศ 10 อำเภอประสบภัยแล้ง

ฝนถล่มเชียงใหม่ส่งผล 2 เขื่อนใหญ่มีน้ำไหลเพิ่มขึ้น รวมถึงขนาดกลางและเล็ก แต่ยังประกาศ 10 อำเภอประสบภัยแล้ง ชาวนาบางพื้นที่เริ่มปลูกกล้าข้าวนาปีแล้ว หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมีน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผอ.ชป.ที่ 1 เป็นห่วง ลำพูนและแม่ฮองสอน ต้องสำรองน้ำผลิตประปา ขอชื่นชมกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่กวงสามัคคีรวมใจไม่ปล่อยน้ำช่วงฤดูแล้งมี
ปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่าเขื่อนแม่งัดในรอบหลายสิบปี

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สรุป สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเล็ก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 30 % ของ 2 เขื่อนใหญ่ ปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกร ของ 2 จังหวัด ลำพูนและแม่ฮองสอน ได้เก็บเกี่ยวไปแล้ว แต่กังวลเรื่องของน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาแต่ได้มีการสำรองไว้เพื่อรองรับหลังจากฝนทิ้งช่วง ตลอดจน
พื้นที่ประสบภัยแล้ง แต่หลังจากช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ 27 มิย. 63 ปริมาณน้ำ 48. ล้านลบ.ม.
คิดเป็น 18.12% ล่าสุดวันนี้ 30 มิย. 63 ปริมาณน้ำ 51 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20% มีน้ำไหล 0.452 ล้าน ลบ.ม. , เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 27 มิย. 63 ปริมาณน้ำ 65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.91% ล่าสุดวันที่ 30 มิย . 63 ปริมาณน้ำ 67 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26% มีน้ำไหลเข้า 0.255 ล้าน ลบ.ม. ส่วน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ปริมาณน้ำ 24.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24% น้ำไหลเข้า 0.075 ล้าน ลบ.ม.ขณะเดียวกัน ปริมาณน้ำ 80% – 100 % จำนวน 1 แห่ง (แม่ฮ่องสอน = 1) , ปริมาณน้ำ 30% – 80% จำนวน 7 แห่ง (เชียงใหม่ = 6, แม่ฮ่องสอน = 1), ปริมาณน้ำ 20% – 30% จำนวน 4 แห่ง (เชียงใหม่ = 3, ลำพูน = 1) และ ปริมาณน้ำต่ำกว่า 20% จำนวน 6 แห่ง (เชียงใหม่ = 3, ลำพูน = 3) จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีพื้นที่ประสบภัย- ภัยแล้ง จ.เชียงใหม่ ประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง 10 อำเภอ อ.กัลยานิวัฒนา อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.สันป่าตอง อ.ดอยหล่อ อ.ดอยเต่า อ.ฮอด และ อ.อมก๋อย อย่างไรก็ดีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย แผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 75 เครื่อง, รถสูบน้ำ 2 คัน, รถบรรทุกน้ำ 16 คัน, รถขุด 5 คัน, รถบรรทุก 6 ล้อ 25 คัน, รถแทรกเตอร์ 1
คัน และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 11 หน่วย

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่าในปีนี้ต้องขอชื่นชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด หลังจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้รวมกันไม่ปล่อยน้ำทำตามคำแนะนำงดการเพาะปลูกต่างๆ มีเพียงไม้ผล ที่ต้องพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมีการปล่อยให้ตามรอบเวร หลังจากนั้นได้ช่วยกันรักษาปริมาณน้ำในเขื่อนไว้มาจนถึงฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มดำนาปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝนตกลงมาช่วยเพิ่่มปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำสำรองของเกษตรกร ชาวนาใช้
น้ำฝนด้านการเกษตรเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามชาวนาในหลายพื้นที่ หลังจากมีฝนตกหนักมีน้ำกักเก็บตามแหล่งน้ำสำรองของตนเอง และแหล่งน้ำสำรองตามพื้นที่ต่างๆ มีน้ำไหลเข้าพื้นนาได้เริ่มไถ่นา เพื่อเตรียมดำนาปลูกกล้าข้าวปีกันแล้ว เพราะมีฝนตกลงมาช่วยให้น้ำท่าเพิ่มขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์