วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ใช้ “เฟซบุ๊ก” ให้เป็น ใครเห็นก็อยากแชร์”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ใช้ “เฟซบุ๊ก” ให้เป็น ใครเห็นก็อยากแชร์”

โดยนายสมชาย แสวงการ เป็นวิทยากรนำการเสวนา และมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา ได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟซบุ๊กให้น่าสนใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชน และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาและสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน