วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กมธ ทหาร จัดสัมมนาส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ สร้างคุณภาพชีวิตรับราชการ

กมธ ทหาร จัดสัมมนาส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ สร้างคุณภาพชีวิตรับราชการ

วันนี้ 29 มิ.ย.63 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ การส่งเสริมการกำลังพล กองทัพเรือ ของคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหารในสังกัด กองเรือยุทธการและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวนกว่า 200 คน ร่วมสัมมนาในเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการกำลังพล และแนวทางการสร้างรายได้การฝึกอาชีพ

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่าวันนี้ตนเป็นผู้แทน พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร ในการจัดสัมมนา การส่งเสริมการกำลังพล กองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ของคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการกำลังพล และแนวทางการสร้างรายได้ การฝึกอาชีพ ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหาร ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่กำลังพลและครอบครัว
นี้ จะเป็นประโยชน์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมสัมมนา และบรรลุวัตถุประสงค์ของการสัมมนาตามที่ คณะกรรมาธิการการทหารได้ตั้งใจไว้ สำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เราจะได้นำผลลัพธ์และข้อมูลจากการสัมมนา นำไปส่งเสริมการกำลังพล กองทัพเรือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลและครอบครัวของกำลังพลต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก