วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมผู้อำนวยส่วนฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมี โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ

ซึ่งโครงการจัดสรรบุคลากรทุกคน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ที่ผู้บริหารมีความห่วงใย และให้ความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึงนี้

ในครั้งนี้นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณมายังผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่า ในช่วงฝุ่น PM2.5 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรมงานปั่นอินทนนท์ฯประจำปี ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า และการดูแลเจ้าหน้าที่อุทยาน ที่ได้รับอันตรายขณะดับไฟป่า เป็นอย่างดี ในเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็บหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา