ร้อยเอ็ด/… ชลประทานที่. 6 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี /2563

ร้อยเอ็ด/…
ชลประทานที่. 6 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี /2563

วันนี้ 2 ก.ค.2563 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6( ขอนแก่น)นำทีมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย น้ำท่วม เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำหลาก จากลุ่มน้ำยัง ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชี นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการ ป้องกันอุทกภัยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง

ต้นของลำน้ำยังในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะกว้างและลาดชันมาก ส่วนช่วงท้ายก่อนบรรจบกับลำน้ำชีในเขต อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแคบลงและคดเคี้ยว จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยังปัจจุบัน ที่สถานีวัดน้ำ E.54, E.70, และ E.92 ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 6-8 เมตร ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 8 แห่งในพื้นที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย จึงทำให้ยังมีช่องว่างเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด