วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน