วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด…นายสุเมธ ชัยเลิศวาณิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย (คนแรก) ที่สร้างตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็น กรรมการบริษัท เอสซีไออิเล็คตริคจำกัดมหาชน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2553 ประธานทอดถวายพระประธานปางห้ามญาติ อันศักดิ์สิทธิ์

ร้อยเอ็ด…นายสุเมธ ชัยเลิศวาณิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย (คนแรก) ที่สร้างตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็น กรรมการบริษัท เอสซีไออิเล็คตริคจำกัดมหาชน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2553 ประธานทอดถวายพระประธานปางห้ามญาติ อันศักดิ์สิทธิ์

วันที่(4กรกฎาคม2563)เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุเมธ ชัยเลิศวาณิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย (คนแรก) ที่สร้างตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย เป็น กรรมการบริษัท เอสซีไออิเล็ค ตริคจำกัดมหาชน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2553ฯ ประธานทอดถวายพระประธานปางห้ามญาติฯ

วัด ธ.เทพธรรมางาม บ้านหนองขุมเงิน ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย นายสุเมธ ชัยเลิศวนิชกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นอดีตนายอำเภอโพธิ์ชัย (คนแรก) ที่สร้างตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ได้เดินทางถึง ปะรัมพิธีคณะนายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อม ปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติเป็นอย่างดีในครั้งนี้ได้จุดธูปเทียนชัยเบิกฤกษ์ ด้วยของเส้นบริวารผลไม้รากไม้หลากหลายชนิด เป็นเครื่องบวงสรวงพระประธานปางห้ามญาติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว แก่ชาวอำเภอโพธิ์ชัยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงสมณะเจริญพิธีพร้อมทำพิธีทอดถวายในครั้งนี้อย่างเป็นตระการตา ในพิธีนี้ ตามประเพณีวัฒนธรรมย้อนคืนอดีตครั้งที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งมาในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย

———
ึคณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดทสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน