วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด…ทหารแนวหน้า การ์ดแน่นป้องกันเชื้อโรคโควิด19 และป้องกันเชื้ิอโรคไข้เลือดออก

ข่าว… ร้อยเอ็ด…ทหารแนวหน้า
การ์ดแน่นป้องกันเชื้อโรคโควิด19 และป้องกันเชื้ิอโรคไข้เลือดออก

วันนี้อาทิตย์ที่(5กรกฎาคม 2563)เวลา08.30 น.ทหารแนวหน้าของนักรบชุดขาว อสม.ตำบลปอภารและตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บางจำนวนได้ดูแล พร้อมผู้นำชุมชน หมู่17 ร่วมกับ อสม.ลงวัดอุณหภูมิประชาชนที่มาทำบุญ ที่วัดป่าศรีไพรวันป้องกันโรคโควิด19และบางส่วนออกราดตระเวนสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขตรับผิดชอบดูแล”เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” รวมจำนวนหมู่บ้านที่ออกปฏิบัติการ”ตามภารกิจ” ในวันนี้ มีจำนวน 12 หมู่บ้าน เพื่อระดมสนธิกำลังกันต้านไข้เลือดออก มีการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ไม่ให้วางไข่ตามจุดหรือแหล่งมีน้ำขัง

โดยการประชาสัมพันธ์ตามจุดบริเวรที่เข้าสุ่มสำรวจได้ช่วยเหลือและปฏิบัติได้แต่ละครัวเรือน ปล่อยปลาหางนกยูงทุกหลังคาเรือน/ปลูกสมุนไพรบริเวณรอบบ้านและควรล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้เป็นประจำทำวันละครั้งทุกวันและตรวจดูแลให้เป็นกิจวัตรในชุมชน จึงเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านระแวกนั้นต่างชื่นชม”ทหารแนวหน้า” อสม”จิตอาสาแม้จะเหนื่อยแต่ก็รักษา ระยะขยันเว้น บ้าง ผ่อนบ้างแต่ยังทำจึงเป็นแนวหลักพิทักษ์ในยามฉุกเฉินเพราะทุกคนมีสายเลือดของจิตอาสานั้นเอง ของตบมือให้เหล่าทหารแนวหน้า อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนักรบชุดขาว ทีมสื่อสำนักข่าวรายงานจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด..

::::::::::
จิตอาสางานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สื่อประชาสัมพันธ์..ศรีฯ🔴