วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ วัดบ้านดอนวิเวก อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ้านดอนวิเวก อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานสักขีพยานอนุโมทนาบุญกุศลร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน

ในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมฯ ได้ทรงถวายเทียนพรรษาพระราชทานแด่พระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงและวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 วัดบ้านดอนวิเวก ได้รับโอกาสเข้ารับเทียนพรรษา จึงได้ทำพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและฉลองสมโภชน์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน