หล่อเทียนพรรษาถวายวัดทุรกันดาร

หล่อเทียนพรรษาถวายวัดทุรกันดาร
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน

บริษัท โรงโม่หินทองขาวและประธานกองทุนจิตอาสาทองขาว 9 พอเพียง นางสาวณฐมน ลาดบูรณ์ บุคคลพิเศษ พร้อมด้วยคุณแม่สุพรรณ พรธาดาวิทย์ นางสาวณัฎฐิมา พรธาดาวิทย์ และครอบครัวนายสุโข ลาดบูรณ์ นางนฤบน ลาดบูรณ์ และร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษา ถวายวัดในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10 วัด เพื่ออุทิศบุญ กุศล ให้กับคุณพ่อ สุกิจ พรธาดาวิทย์ ณที่วัดม่วงเย็น บ้านกุดโก ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับบรรยากาศในพิธีหล่อเทียนพรรษา ได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และร่วมเปลี่ยนผ้าให้กับต้นโพธิ์ที่อยู่ภายในวัดม่วงเย็น จากนั้นนายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 10 ต้น และมอบหมายให้นายกฤษกร ศีลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดม่วงเย็นโดยมีพระครูปลัดธัชพล กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดม่วงเย็นรับการถวาย และมีนางสาวจิราพร เทืองน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมผู้มีเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพมอบเทียนจำนำพรรษา จำนวน 10 ต้น ให้กับวัดต่างๆจำนวน 10 วัด เพื่อไว้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.

ข่าว –ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์