วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

Volunteer News : มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารชุดช่างสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ กลางเมืองพิษณุโลก ถวายพระราชกุศล

Volunteer News : มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารชุดช่างสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ กลางเมืองพิษณุโลก ถวายพระราชกุศล

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารชุดช่างกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับนางฉวีวรรณ เรืองโคภา บ้านเลขที่ 193 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “ทบ.สร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ” ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรก ปัจจุบันมีความคืบหน้าของการดำเนินการ 50 เปอร์เซ็นต์