วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ร้อยเอ็ด/… พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครบรอบ 35 ปี

ร้อยเอ็ด/…
พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครบรอบ 35 ปี

วันนี้ 9 ก.ค.2563 พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 มอบหมายให้ พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในพิธี วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครบรอบ 35 ปี ซึ่งในปีนี้ ได้มีการพัฒนาหลายด้าน เพื่อให้ลูกหลานได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนที่มีคุณภาพ
ด้วย พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 มีแนวความคิดในพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยใช้งบประมาณที่ทางโรงเรียนได้สะสมไว้ นำมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้
1.พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงหลังคาห้องเรียนแบบกันความร้อน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง, แก้ไขและปรับปรุงระบบน้ำ ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 12 จุด

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยสามารถดูได้ทุกจุดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการพัฒนาด้านกายภาพอื่นๆอีกมากมายอย่างเป็นรูปธรรม
2.พัฒนาบุคคลากร เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ ของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่ง ผบ.พล.ร.6 ได้แต่งตั้ง พ.อ.ดร.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ รอง ผบ.ป.6 เป็นผู้จัดการโรงเรียน ซึ่งได้จบปริญญาเอก ด้านจัดการศึกษาโดยตรง จะเป็นกำลังหลักร่วมกับบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และจะส่งบุคคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันในกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องการันตรีได้ว่า ลูกหลานที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นเยาวชนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยจัดให้มีการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน เน้นย้ำการใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การติดตั้งและเพิ่มเติมจุดล้างมือ การจัดระเบียบห้องเรียน มีแผงกั้นระหว่างโต๊ะเรียน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน