วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สบอ.16 ติดตามองคมนตรีเพื่อรายงานผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย

ผอ.สบอ.16 ติดตามองคมนตรีเพื่อรายงานผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.ค.63 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วยนายบรรจง ยศวิทยากุล ผอ.สปร. และคณะจนท. ตรวจความพร้อมของพื้นที่ในการต้อนรับตามกำหนดการเดินทางองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมหน่วยทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จ.เชียงใหม่.และ จ.เชียงราย ดังนี้ในวันที่ 9 ก.ค. 63 ณ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ห้วยเมืองงาม ร่วมกับ หน.หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อ.แม่อาย และจนท.ที่เกี่ยวข้องโดยในการนี้ ผอ.สบอ.16 ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกเรื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

ต่อมาเมื่อ เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 พร้อมด้วยนายบรรจง ยศวิทยากุล ผอ.สปร. หน.หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ อ.แม่อาย และเจ้าหน้าที่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่อ.แม่อาย ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่.แม่อาย โดยได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม จำนวน 230 ถุง
2.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จำนวน 160 ถุง
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 53 ถุง
4. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อ.เชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจำค่าน) จำนวน 80 ถุง
5. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก จำนวน 43 ถุง
หลังนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และในโอกาสนี้องคนมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายสรุป และติดตามผลการดำเนินการของโครงการฯ