วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รอง ผอ.มท.กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ประจำปี 63 จ.พิษณุโลก

รอง ผอ.มท.กอ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ประจำปี 63 จ.พิษณุโลกพ.อ.วรพงษ์ รอตภัย รอง ผอ.มท.กอ.รมน. ภาค 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 บ.หินลาด ม.14 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกับได้มอบแนวทางในการดำเนินงาน และการเตรียมการส่งมอบฝายฯ ให้แก่กำลังพลชุดช่างและชาวบ้านที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการฯ
ปัจจุบันฝายเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว มีความคืบหน้าของการดำเนินการ 64% คาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบได้ทันในวันที่ 30 ก.ค.63 นี้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับประโยชน์จากฝายดังกล่าว กว่า 300 หลังคาเรือน.ทรงวุฒิ ทับทอง