นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 จังหวัดต้นแบบ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านปลอดภัยทางถนน และเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเสนอเชิงนโยบายต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน