วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

โดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวกภายหลังการยกระดับด่านปางมอนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นด่านสากลและเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

โดยมีนายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็น ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน