วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee)

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-23.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๖ คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารฯ จากจีน ซิมบับเว อุซเบกิสถาน แคนาดา ชาด ชิลี ปากีสถาน เซอร์เบีย เซเนกัล สวีเดน ยูกันดา ไทย สวิตเซอร์แลนด์ และประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี โดยมีนางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่ประชุมฯ ได้รับฟังรายงานการดำเนินกิจกรรมของประธานสหภาพรัฐสภา (Accountability report, IPU President Activities: Translating together international commitments in toe national realities) รายงานกิจกรรมของเลขาธิการสหภาพรัฐสภาประจำปี 2562 (Impact report of the Secretary General for 2019) ความคืบหน้าการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร (IPU Three-Year Communications Strategy) รายงานการประชุมของคณะทำงานเพื่อศึกษาการจัดการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on Finance) และงบประมาณคงเหลือสำหรับปี 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน