วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ชาวบ้านสาหร่าย” บ้านดอนแคน”บ้านสังข์น้อย” บ้านห้องสังข์”บ้านเขวา ได้รับ”ความเดือดร้อนในฤดูฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง” ในการเลี้ยงสัตว์” “*ปลูกพืชผัก*!

ร้อยเอ็ด.

“ชาวบ้านสาหร่าย” บ้านดอนแคน”บ้านสังข์น้อย” บ้านห้องสังข์”บ้านเขวา ได้รับ”ความเดือดร้อนในฤดูฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง” ในการเลี้ยงสัตว์” “*ปลูกพืชผัก*!

วันนี้(11ก.ค.63) เวลา 10.00 น. นายพูล บัวลี (กำนันแหนบทองคำ) ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไดรับการ”ร้องเรียนจากชาวบ้าน” ในตำบลทุ่งกุลาฯ ว่าในฤดูฝนทิ้งช่วง และฤดูแล้งได้รับ” ความเดือดร้อนขาดน้ำให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัวฝูง ควายฝูงลงกินน้ำหรือลงเล่นน้ำในลำน้ำพลับพลา และชาวบ้านปลูกพืชผักในฤดูแล้งเพื่อนำไปขาย” สู่ท้องตลาด ช่วงฤดูดังกล่าวน้ำในลำพลับพลา

จะแห้งขอดไม่มีน้ำขังให้สัตว์เลี้ยงได้กิน “หากมีงบประมาณมาก่อสร้างฝายน้ำล้น” กั้นลำน้ำพลับพลา” ตรงปากน้ำพลับพลาไหลลงสู่แม่น้ำมูลไว้ใช้ในฤดูแล้ง”ให้ฝูงสัตว์เลี้ยงหรือชาวบ้านใช้ในการปลูพืชผัก นำไปขายในท้องตลาดใกล้เคียงจะทำให้รากฐานมั่นคงตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง/ระบบน้ำมั่นคงยั่งยืนชาวบ้านก็ผลิตผลได้..ส่งท้องตลาดได้ตลอด.. ฯ

)))))))))))))(((((((
คณิตไชยจันทร์, บพิตร จำปา กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าว-รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด