วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ และพลเอก บุญธรรม โอริส ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ร่วมกับนายสุธา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์จากหน่วยงานราชการ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเวียงแหง โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีสร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยราชการและกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อนำไปไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน