วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือและประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูล
คณะกรรมการฯ

ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการสงเคราะห์ คุ้มครองป้องกัน และพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อาทิ ฐานการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ฐานการเรียนรู้หมอเมืองล้านนา การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน