(คลิบ) “ดร.ปิยบุตร” บรรยาย “คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

“ดร.ปิยบุตร” บรรยาย “คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า, นางสาว เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ได้เดินทางไปบรรยายและพูดคุยประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีประชาชน ผู้สนใจ นักศึกษา บุคคลทางการเมือง และทั่วไปเข้าร่วมรับฟังประมาณ 300 คน

นางสาวเยาวลักษณ์ เผยว่า คณะก้าวหน้ามีนโยบายการทำงานการเลือกตั้งท้องถิ่นหลักๆ สองข้อคือไม่ใช้เงินและไม่ใช้อิทธิพล เราต้องการทำงานอยู่บนความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ หลายคนอาจบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะการเมืองท้องถิ่นเข้มข้นมาก แต่เราเคยทำมาแล้วในการเลือกตั้งระดับชาติและเชื่อว่าเราจะทำได้อีก ครั้งนี้เราจะเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าก็สามารถสมัครเข้ามาได้ เราเปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับคณะก้าวหน้า อาทิเช่น ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค ฯลฯ นอกจากนั้นเราต้องการให้คนที่เติบโตในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นเอง ออกแบบความต้องการเอง รวมไปถึงสามารถจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมได้ เช่นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เป็นต้น

ทางด้าน ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า พูดคุยถึงแนวทางการทำงานเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น เราต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้กำหนดตัวผู้บริหารที่จะมาตัดสินใจเรี่องที่จะกระทบกับชีวิตของเขา เราอยากรณรงค์ให้คนหนุ่มสาวที่ออกจากพื้นที่ไปทำงาน ไปเรืยนหนังสือ ไปประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ให้กลับมาแสดงพลังเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งแล้วกลับมากากบาทออกเสียงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง โดยได้บรรยายอีกว่าประชาธิปไตยเริ่มได้จากระดับฐานรากก็คือในระดับท้องถิ่น นี่คือประชาธิปไตยที่อยู่หน้าประตูบ้านของท่าน ใกล้ตัวที่สุด จึงอยากให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง โดยทางคณะก้าวหน้าได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อหวังเข้ามาปรับการเมืองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด โดยหวังว่าเราจะใช้การเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นการมาเลือกของนโยบาย และการสื่อสารแบบสมัยใหม่และทั่วถึง นำมาใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ พร้อมหวังว่าจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสมาลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งหลังจากบรรยายเสร็จ ดร.ปิยบุตร ได้เดินทางไป จ.เชียงราย ตามทิปที่จัดบรรยายพิเศษ 5 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง