นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีเสวนา เรื่อง “ศิลปินพื้นบ้านกับการสื่อสารทางการเมือง”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีเสวนา เรื่อง “ศิลปินพื้นบ้านกับการสื่อสารทางการเมือง”

ในโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับศิลปินพื้นบ้าน โดยผู้เข้าร่วมเสวนามีตัวแทนศิลปินพื้นบ้าน จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปินพื้นบ้านกับการเผยแพร่ประชาธิปไตย” ในโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับศิลปินพื้นบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ตัวแทนศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน