วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อม จิตอาสาพระราชทานสบเมย ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทำสมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้ในครัวเรือน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อม จิตอาสาพระราชทานสบเมย ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทำสมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้ในครัวเรือน

.

ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ ร่วมพิธีรณรงค์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง โดยมี นายเทียนชัย โกมลรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอสบเมย เป็นประธาน มี นายทองคำ แปงมูล สาธารณสุขอำเภอสบเมย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารตำบลแม่สามแลบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และ อสม. เข้าร่วมการรณรงค์ฯ จำนวน 300 คน

.
เพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ภายในชุมชน บริเวณศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สามแลบ พ่นเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ การทำสมุนไพรไล่ยุง และประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ อาคารการค้าชายแดน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
ตามข้อมูลจากศูนย์ไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้ป่วยสัปดาห์ที่แล้ว 53 ราย เรียงลำดับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 12 กรกฎาคม 2563 อ.แม่สะเรียง 285 ราย อ.เมือง 57 ราย อ.สบเมย 26 ราย อ.แม่ลาน้อย 11 ราย อ.ปาย 2 ราย ปางมะผ้า 1 ราย ขุนยวม 1 ราย อัตราผู้ป่วยสะสมรวม 383 ราย