🇹🇭จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง

🇹🇭จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง

▶️เมื่อ 13 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย ส่วนราชการ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง บ้านวังไฮ ม.7 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน

▶️โดยจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูน และเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม บริเวณลุ่มน้ำกวง โดยการกำจัดผักตบชวา บริเวณหน้าฝาย ถึงบริเวณท้ายฝาย การนำหิน/ ทรายวางบริเวณหน้าฝาย พร้อม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ

▶️ในส่วนของ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้จัด จนท. อำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการ และจัดระเบียบจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ต่อไป