วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Volunteer News : ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Volunteer News : ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านห้วยกูป๊ะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ เขตป่าชุมชนบ้านห้วยกูป๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน