ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือรบลาดตระเวนคุ้ม ครองแท่นขุดเจาะนำ้มัน กลางทะเลอ่าวไทย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ เพื่อพี่น้องประชาชน

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือรบลาดตระเวนคุ้ม ครองแท่นขุดเจาะนำ้มัน กลางทะเลอ่าวไทย
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ เพื่อพี่น้องประชาชน

เรือหลวงรัตนโกสินทร์ จาก ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ลาดตระเวนคุ้ม ครองแท่นขุดเจาะนำ้มัน กลางทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ในการดูแลความปลอดภัย และความมั่นคงทางทะเล ถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย
โดยที่ผ่านมานั้น พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำ ให้มีการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการก่อการร้าย แท่นขุดเจาะ การเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ด้วยทีมแพทย์ที่มีการเตรียมความพร้อม ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการส่งกลับด้านสายแพทย์ ตลอดเวลาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645