วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการพลังงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการพลังงาน

วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่เพื่อประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การดำเนินงาน ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน