วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ธนาคารสัตว์น้ำชุมชนบ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ธนาคารสัตว์น้ำชุมชนบ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำ “ธนาคารปูม้า” ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เป็นการนำแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือถังน้ำในโรงเรือน

เมื่อแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้องแล้วจึงนำแม่ปูไปขาย ไข่ที่ถูกเขี่ยออกจากตัวแม่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะโซเอี้ย (zoea) หลังจากนั้นจะถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ และกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป

คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมกลุ่มประมงพื้นบ้านว่าธนาคารปูม้าช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งยังสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน