วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME ณ เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และคณะกรรมการร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ซึ่งเสนอให้มีการสนับสนุนด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และต้องการให้แก้ไขน้ำท่วมขังในทางลอดใต้ทางรถไฟเพื่อประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน