วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา นายชลิต แก้วจินดา รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา นายชลิต แก้วจินดา รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ

ณ ห้องประชุมกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ตำบลม่วงเจ็ตต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร อึ้งวิจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนและการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
หลังจากนั้นเวลา 11.00 นาฬิกา

คณะสมาชิกเดินทางไปยังห้องประชุมภูเวียง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก เพื่อพบปะกับตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สมาชิก อสม.และกลุ่มทอผ้าบ้านนาชม เพื่อรับฟังข้อเสนอในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและกลุ่มอาชีพทอผ้า โดยสมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ในเวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯและสมาชิกวุฒิสภาเดินทางต่อเนื่องไปยังวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะให้กำลังใจและชี้แนะเกี่ยวกับการศึกษาด้านอาชีพพร้อมดกับรับฟังข้อเสนอและแนวความคิดของผู้บริหารและนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกได้ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาชีพและกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จำนวน 13,5000 บาท

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน