วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ

ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านปากน้ำปอย ม.16 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีประเด็นและข้อเสนอจากประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวที่เดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน