วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน